Følg

Slik oppretter du et kontaktskjema

 

Last ned mf.phps og lagre denne på webhotellet ditt som mf.php.

Oppsett av scriptet

For hver type form epost du ønsker å bruke må du legge til et konfigurasjonsdirektiv i toppen av scriptet:

$forms->add(
ID,
TIL_EPOST,
TIL_NAVN,
EMNE,
LINK,
FRA_EPOST,
FRA_NAVN,
HTML);
ID
Et ord som identifiserer denne konfigurasjonen. Gyldige tegn er fra a-z. Eksempel: 'feedback'
TIL_EPOST
Adressen innholdet i formen skal sendes til. Eksempel: 'bob@db.org'
TIL_NAVN
Navnet på mottaker av formen. Eksempel: 'B. Johannessen'
EMNE
Emne (subject) på eposten som formen sendes i. Eksempel: 'Test fra mf.php'
LINK
Link til websiden brukeren skal sendes til etter at formen er sendt. Eksempel: 'http://db.org/bob/'
FRA_EPOST
Avsenderadresse på eposten formen sendes i. Feilmeldinger ifm. levering vil bli sent til denne adressen. Eksempel: 'bob@db.org'
FRA_NAVN
Navnet på avsenderen av eposten formen sendes i. Eksempel: 'B. Johannessen'
HTML
TRUE dersom eposten skal sendes i HTML format, ellser FALSE.Eksempel: FALSE

Eksempel på oppsett

$forms->add(
'feedback',
'bob@db.org@,
'B. Johannessen',
'Tilbakemelding fra websiden',
'http://db.org/bob',
'bob@db.org',
'B. Johannessen',
'FALSE');

Utforming av kontaktskjemaet

Sett opp skjemaet med de feltene du ønsker deg. Det eneste som kreves er at du har et hidden felt med navn id som inneholder IDen du benyttet i oppsettet (se over), og at action peker til mf.php skriptet.

Eksempel på kontaktskjema

<form action="/sti/til/mf.php" method="post">
navn: <input type="text" name="navn"><br>
epost: <input type="text" name="epost"><br>
dob: <input type="text" name="dob"><br>
<input type="hidden" name="id" value="test">
<input type="submit">
</form>
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk