Følg

Legge til egne innstillinger i PHP

 

 

  1. Logg på ditt kontrollpanel
  2. Velg "Webhotell"
  3. Velg så webhotellet du ønsker å gjøre endringer på
  4. Velg fanen "PHP-Innstillinger"

 

 1. Gjør de endringene du ønsker.

 

Alternativ metode for oppsett

Hvis du ønsker å overstyre standardinnstillingene vi har gjort i php.ini, kan du laste opp en fil som heter .htaccess til den katalogen du ønsker å overstyre innstillingene i. Endringene vil gjelde for alle kataloger under den aktuelle katalogen. I filen skriver du:

suPHP_ConfigPath /hjemmekatalog/ 

Du kan finne hjemmekatalogen din via kontrollpanelet eller ved å bruke kommandoen pwd via SSH.

Bytt ut brukernavn med ditt brukernavn. Så legger du filen php.ini i samme katalog og overstyrer de innstillingene du ønsker, f.eks:

register_globals=on

NB! Dette fungerer kun hvis du benytter suPHP.

Merk: Dersom man setter opp et webhotell med en egen php.ini bør man også sørge for å ta med følgende direktiver i denne filen:

date.timezone=Europe/Oslo
sendmail_path=/usr/sbin/sendmail -t -i
session.save_path=/tmp
intl.default_locale=nb

Dette for å
1) hindre feilmeldinger fra enkelte dato-funksjoner
2) sørge for at mail() funksjonen fungerer
3) hindre feilmeldinger i forbindelse med session-håndtering
4) Sørge for at funksjoner som støtter bruk av Locale benytter norsk Locale som standard

Filopplasting til ditt webhotell (HTTP)

Uforsiktig endringer av enkelte innstillinger som kan gjøres i php.ini vil kunne føre til uforholdsmessig høy last eller andre problemer. I henhold til tjenesteavtalen forbeholder Syse Data seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester i slike tilfeller.

Som standard er det satt 2 MB (MegaByte) begrensning for opplasting av filer via HTTP. Denne beskrivelsen vil vise deg hvordan du konfigurerer PHP for å håndtere større filoverføringer.

Alle personlige konfigurasjoner du foretar deg, vil ligge i php.ini-filen. Noen av innstillingene vil bli overstyrt av direktivene i Apache, eller i egentutviklede skript som eksekveres på webhotellet. Du kan overstyre noen av innstillingene som omfatter filopplasting, med .htaccess, og her er beskrivelsen:

Liste ut nåværende innstillinger

Lag en PHP-fil som f.eks heter info.php. Putt inn føglende innhold, og besøk php-siden via nettleseren din:

<?php phpinfo(); ?>

Besøk: http://mittdomene.no/info.php

Dette viser deg en oversikt over PHP versjon, samt innstillinger og moduler. Du kan også bruke denne siden til å verifisere at innstillingene dine blir oppdatert.

Følgende innstillinger kan modifiseres:

 • file_uploads
 • upload_max_filesize
 • max_input_time
 • memory_limit
 • max_execution_time
 • post_max_size

file_uploads

Her angir du 'On' eller 'Off' for om filopplasting skal tillates eller ikke. (Standardverdi: On)

upload_max_filesize og post_max_size

Filer blir normalt lastet opp via POST, til webserveren, i formatet 'multipart/form-data'. post_max_size setter den øvre begrensningen på mengden data som skriptet skal akseptere. Ideelt sett bør denne verdien være stærre enn verdien du setter på upload_max_filesize. Grunnen til dette er at upload_max_filesize er summen av alle filer, samt data i en form, som lastes opp til serveren.
(Standardverdi upload_max_filesize: 2 MB) 
(Standardverdi post_max_size: 8 MB)

max_input_time og max_execution_time

Disse innstillignene definerer maksimum eksekveringstid på skriptet, og tiden hvor skriptet skal bruke i 'aksepterende modus'. Hvis du skal laste opp flere megabyte med data, bør max_input_time settes til en fornuftig verdi. Du kan overstyre innstillingene i php.ini filen for max_input_time ved å kalle set_time_limit() funksjonen i skriptet ditt. 'max_input_time -1' vil si at det ikke er noen begrensning.
(Standardverdi max_input_time: -1)
(Standardverdi max_execution_time: 30)

memory_limit

Når PHP skal håndtere en innkommende POST må den ha noe av den innkommende dataen i minnet. Setter man en for høy verdi her, vil man stå i fare for at flere opplastinger kan foretaes samtidig, slik at alt tilgjengelig minne vil bli brukt opp, og andre skript på webhotellet vil bli trege og i værste fall uresponsive.
(Standardverdi: 128 MB)

Eksempel på verdier:

post_max_size = 10M
upload_max_filesize = 5M
max_execution_time = 60
max_input_time = -1
memory_limit = 130M
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk