Følg

Symbian: Oppsett av Symbian S60

Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan man setter opp en mobiltelefon som kjører Symbian S60v3 for bruk av Zimbra (Telsys Epost).
 
Målet er å få til synkronisering av kalender, oppgaver, kontakter og e-post.

Dette er testet på en Nokia E51.

For å få full funksjonalitet må du laste ned et tilleggsprogram som heter "Mail For Exchange". Dette gjøres fra "Last ned!" i hovedmenyen.

Installasjon

Steg 1
Symbian_01.jpg
Velg "Last ned!" fra hovedmenyen.

Steg 2
Symbian_02.jpg
Velg katagorien "Office".

Steg 3
Symbian_03.jpg
Velg "Mail For Exchange".

Steg 4
Symbian_04.jpg
Her trykker du på "Valg".

Steg 5
Symbian_05.jpg
Velg "Last ned".

Steg 6
Symbian_06.jpg
Velg "Ja" for å installere.

Steg 7
Symbian_07.jpg
Velg "Fortsett".

Steg 8
Symbian_08.jpg
Dersom du bruker "Nokia PC Suite" til synkronisering, kan du ikke bruke Mail for Exchange. Dette er ikke noe stort problem, da du kan synkronisere vel så mye med "Mail for Exchange" i kombinasjon med Zimbra.
Velg "Fortsett".
Programmet skal nå være installert, og vi kan gå i gang med å konfigurere:

Konfigurasjon

Steg 9
Symbian_09.jpg
Du skal nå ha fått en ny mappe i hovedmenyen som heter "MfE".
Åpne opp mappen.

Steg 10
Symbian_10.jpg
Velg "Mail for Exchange".

Steg 11
Symbian_11.jpg
Trykk "Ja" for å opprette en profil.
Det vil da dukke opp en ny meny med forskjellige valg.

Steg 12
Symbian_12.jpg
Det første vi skal konfigurere er "Tilkobling".
Velg derfor "Tilkobling".

Steg 13
Symbian_13.jpg
Velg "Exchange Server"

Steg 14
Symbian_14.jpg
I feltet for "Exchange Server" skriver du inn "epost.telsys.no" og velger "OK".

Steg 15
Symbian_15.jpg
Du må nå velge en måte å koble deg til internett på. Dette kan f.eks. være 3G, WAP, WLAN etc...
Når alt er stilt inn, kan du trykke "Tilbake" for å komme tilbake til Profilmenyen igjen.

Steg 16
Symbian_16.jpg
Nå skal vi definere brukernavn og passord.
Velg derfor "Pålogginsdetaljer".

Steg 17
Symbian_16_b.jpg
I feltet "Brukernavn" legger du inn det samme brukernavnet du bruker når du logger deg på Telsys Epost.
I feltet "Passord" legger du inn passordet som hører til dette brukernavnet.

Steg 18
Symbian_17.jpg
Nå skal vi definere hva som skal synkroniseres.
Velg "Synkronis.innhold".

Steg 19
Symbian_18_b.jpg
Her kan du velge "Ja" eller "Nei" til forskjellige kategorier.
Du kan også velge hvilken part som skal prioriteres dersom det oppstår en konflikt.

Når du er fornøyd med valgene dine, kan du trykke på "Tilbake".

Steg 20
Symbian_18_c.jpg
Vi skal nå definere i hvilke tidsrom synkronisering skal foregå.
Velg "Synkroniser.plan".

Steg 21
Symbian_18.jpg
Symbian_19.jpg

Synkplan for topptid:
Standardverdien her er "Alltid på". Det opprettes da en tilkobling til Telsys sine Epost-servere. Dersom det oppstår en innholdsendring på serveren, varsler serveren den mobile enheten slik at du kan få det siste innholdet.
Synk for utenom topptid:
Hvor ofte "Mail for Exchange"-klienten skal se etter oppdateringer utenom topptiden.
Start på topptid:
Definer når på dagen topptiden starter. (f.eks. når du begynner på jobb)
Slutt på topptid:
Definer når på dagen topptiden slutter. (f.eks. når du slutter på jobb)
Topptiddager:
Definer hvilke dager topptid gjelder. (f.eks. de dagene du er på jobb)
Hjerteslagintervall:
Hjerteslagintervallet påvirker batterilevetiden og tilkoblingen. Dette gjelder for "Alltid på"-tilkoblinger. Et høyere hjereslagintervall forbedrer batterilevetiden. Bruk av for høyt hjerteslagintervall kan imidlertid føre til at du blir frakoblet noen få minutter hver time. Det ideelle hjreteslagintervallet avhenger av forskjellige faktorer, blant annet nettverksforhold og nettverkskonfigurasjon.
Vanligvis kan du la standardverdien stå. Mail for Exchange vil prøve å finne ut av den optimale innstillingen på egen hånd.

Trykk på "Tilbake" når du har definert alle innstillingene.

Steg 22
Symbian_20.jpg
Vi skal nå definere regler for synkronisering av kalenderen.
Velg derfor "Kalender".

Steg 23
Symbian_21.jpg
Her stiller du inn hvor langt tilbake i tid du vil synkronisere.

"Første synkronisering" velger hvor du vil hente kalenderelementer fra den første gangen du synkroniserer telefonen.
Eksempel:
Dersom du har alle kalenderelementer på Telsys Epost, velger du "Slett elementer på telefonen".
Dersom du har alle kalenderelementer på telefonen, velger du "Behold elementer på telefonen".

Steg 24
Symbian_22.jpg
Vi skal nå velge hvordan oppgavene skal synkroniseres.
Velg derfor "Oppgaver".

Steg 25
Symbian_23.jpg
Ved å velge Ja/Nei for "Synkro.fullførte oppg.", bestemmer man om man vil synkronisere fullførte oppgaver.
For "Første synkronisering", kan du se instruksjonene i Steg 22

Steg 26
Symbian_23_b.jpg
Vi skal nå velge hvordan kontaktene skal synkroniseres.
Velg derfor "Kontakter".

Steg 27
Symbian_24.jpg
For "Første synkronisering", kan du se instruksjonene i Steg 22

Dersom du ikke vil miste alle kontaktene på telefonen din, anbefales det at du trykker på "Første synkronisering" og velger "Behold elem på tel" i menyen på følgende måte:
Symbian_25.jpg
Velg "OK" og trykk på "Tilbake".

Steg 28
Symbian_26.jpg
Vi skal nå velge hvordan e-posten skal synkroniseres.
Velg derfor "E-post".

Steg 29
Symbian_27.jpg
Symbian_28.jpg

I "E-postadresse" legger du inn e-postadressen din.
"Vis melding ny e-post" gir deg muligheten til å aktivere eller deaktivere en popup-melding hver gang en ny e-post blir mottatt.
"Bruk signatur" definerer om du vil legge på en signatur i bunnen av utgående e-post.
I "Signatur"-feltet definerer du hvilken tekst som skal være i signaturen.
"Ved sending av post" gir deg muligheten til å definere om meldingen skal sendes med en gang, eller neste gang telefonen synkroniseres.
"Synk meldinger tilbake" gir deg muligheten til å definere hvor mange e-postmeldinger du vil synkronisere. Jo flere meldinger du velger å synkronisere, jo dårligere vil ytelsen på telefonen bli.

Trykk på "Tilbake" når du har definert alle innstillingene.

Deretter trykker du "Tilbake" en gang til.
Enheten vil nå bli synkronisert.

Steg 30
Symbian_29.jpg
Enheten har nå blitt synkronisert, og du kan se en statusrapport i vinduet over.

Gratulerer! Enheten din er nå synkronisert med Telsys Epost.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk